Ekonomika domácnosti

Domácnosť je samostatný ekonomický subjekt skladajúci sa z ľudí. Títo ľudia tvoria ekonomiku. Môžu byť ekonomicky aktívni a ekonomicky neaktívni. To znamená, […]